Over

Thinking and writing about art are close to my heart. I have a particular liking for combining contemporary art and cultural theory with neurophilosophy. 
I believe museums should be accessible to everyone, so inclusivity is an important topic to me.
My thesis focused on what experiencing art can mean for people with depressive symptoms.

Nadenken en schrijven over kunst liggen mij na aan het hart. Ik heb een speciale voorliefde voor het combineren van hedendaagse kunst en cultuurtheorie met neurofilosofie. 
Ik geloof dat musea toegankelijk moeten kunnen zijn voor iedereen, dus inclusiviteit is voor mij een belangrijk thema.
Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op wat kunstervaring kan betekenen voor mensen met depressieve symptomen.