Exhibition text

Compost: (Un)becoming

An English version of the text can be read here.

Interactions is een talentontwikkelingstraject van POST, waarbij het uitwisselen van perspectieven, werkmethodes en kennis centraal staat. Makers en denkers vanuit verschillende disciplines werken samen aan een zelf vormgegeven eindpresentatie rondom een centraal thema. De focus van het programma is om de individuele praktijk van elke deelnemer te stimuleren binnen een collectief kader. POST biedt ruimte, tijd en middelen in dit traject, en ondersteunt de deelnemers op praktisch, theoretisch en financieel vlak.

Compost

In het traject van 2021 vertrok de groep vanuit het idee van compost. Compost bevindt zich continu in een staat van transformatie en is een dynamisch levend proces. Het is een microsysteem in zichzelf, dat voeding biedt aan een groter macrosysteem. De mens heeft een onmiskenbare rol in deze wisselwerking. Wat wij aan onze compost toevoegen keert uiteindelijk weer terug naar de aarde. Dichter en schrijver Toko-Pa verwoordt deze gedachte treffend: “Wanneer wij van hetzelfde materiaal zijn gemaakt als onze plaats, dan zijn wij een uitdrukking van die plaats, maar het omgekeerde is ook waar. Wat we wel of juist niet meebrengen in het onderhouden van een plek, is ook een deel van hoe die plek wordt gevormd.”1

Oneindige verbindingen

Binnen compost zijn er oneindige verbindingen: tussen verleden, heden en toekomst, tussen micro en macro, mens en aarde, leven en dood. Het is een constant proces van worden en ‘ont-worden’. Deze wisselwerkingen kun je metaforisch terugvinden bij de Interactions-deelnemers. Elk werk is een inkijkje in hun persoonlijke binnenruimte. Tegelijkertijd voedt elk werk, elk individu, elk verhaal, het grotere geheel van het collectief. Met Compost: (Un)becoming hopen zij ook de binnenwereld van de bezoeker te voeden.

Verhalen vertellen

Op deze manier resoneert de groep met de gedachte van Donna Haraway dat de wereld alleen voort kan blijven bewegen met het vertellen van eigenzinnige en buitengewone verhalen.2 Zoals zij het mooi verwoordt in ‘The Camille Stories – Children of Compost’: “compostists ontdekten al snel dat verhalen vertellen de krachtigste manier is om elkaar te troosten, te inspireren, te herinneren, te waarschuwen, om medeleven te koesteren, te rouwen, en met elkaar één te worden in hun verschillen, hoop en angst.”3 En dit is precies wat Mario Sergio Alvarez, Sabina Mikelic, Marjoke van de Plassche, Hans-Hannah, Lotte de Schouwer en Sophie Thedinga ervoeren tijdens hun Interactions traject, en wat zij beogen met Compost: (Un)becoming.

Deze tekst is gepubliceerd bij de expositie Compost: (Un)becoming, gecoördineerd door Marieke Folkers. Deze tentoonstelling vond plaats van 11 december 2021 tot en met 16 januari 2022 bij POST in Nijmegen.

1. Toko-Pa (2019) ‘Belonging to Your Place
2. Terranova, F. (2016) ‘Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival
3. Haraway, D. (2016) ‘The Camille Stories – Children of Compost’, in Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, p. 150.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s